• 0538219706 זמין 24/7 ב WhatsApp

אודות

מדיניות החזרת מוצרים

1. האחריות היא 3 חודשים רק עם הצגת חשבונית בלבד

2. אין אחריות על שבר, מכה, סדק, חיצוני או פנימי במכשיר

3.המעבדה לא אחראית על המכשיר כולו, אך ורק על העבודות שנעשו במעבדה

  בכל מקרה בו נדרש תיקון שלא נמצא בגדר האחריות, נהיה רשאיים שלא לתקן את המכשיר 

 או להודיעך בדבר עלות התיקון. המכשיר לא יתוקן אלא אם ניתנה הסכמתך לתיקון ולתשלום עבור התיקון

במידה הלקוח לא מגיע בתקופה של 30 יום אחרי יום שמכשיר נמסר למעבדה לקחת את המכשיר , המכשיר נהיה ריכוש של מעבדה