• 0538219706 זמין 24/7 ב WhatsApp

תנאי שימוש

1. האחריות היא 3 חודשים 

2. אין אחריות על שבר, מכה, סדק, חיצוני או פנימי במכשיר

3.המעבדה לא אחראית על המכשיר כולו, אך ורק על העבודות שנעשו במעבדה

  בכל מקרה בו נדרש תיקון שלא נמצא בגדר האחריות, נהיה רשאיים שלא לתקן את המכשיר 

 או להודיעך בדבר עלות התיקון. המכשיר לא יתוקן אלא אם ניתנה הסכמתך לתיקון ולתשלום עבור התיקון